2018. március 5-én, papszentelésének 64. évében kísérték utolsó útjára Oláh Miklós görögkatolikus áldozópapot Nyíregyházán a jósavárosi görögkatolikus templomban.

Főtisztelendő Oláh Miklós görögkatolikus pap életének 87. évében, áldozópapságának 64. évében szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének. Március 05-én, hétfőn Nyíregyháza Jósavárosban különleges tisztelettel búcsúztatták el a görögkatolikus főpásztorok: Kocsis Fülöp, érsek-metropolita, Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke és dr. Keresztes Szilárd, nyugalmazott megyés püspök.

Hét evangélium fölolvasásával, a hozzátartozó himnuszokkal és könyörgésekkel hosszan imádkoztak még utoljára az elhunyt ravatala mellett, sőt, az utolsó földi Szent Liturgiáját is még a holtest jelenlétében végezték el a paptársakkal együtt.

A szertartáson Keresztes Szilárd személyes emlékkel kezdte prédikációját: Ugye, nem egyedül jöttél? – tette fel a kérdést a nyugalmazott püspöknek Miklós atya akkor, amikor a kórházban meglátogatta. Ez a mondat lett Oláh Miklós atya életének magyarázata, az Eucharisztiából élő papi lelkület foglalata. Miklós atyának változatos papi életútja volt, ami alatt megragadott minden olyan alkalmat, összejövetelt, ahol az evangéliumot képviselhette. Lelkipásztori munkájára jellemző volt a személyesség, a megfontoltság és a közösség. „Isten szeretetét kellett tolmácsolnia és tudta, hogy Isten nem embertömegeket szeret, hogy Isten minden embert személyes szeretettel szeret, és ez alapján neki is így kell az emberekhez közeledni.”Papi életének legszebb éveit a papneveléssel töltötte. Tudatában volt annak, milyen szomorú következménnyel jár az, ha a szemináriumból teológiailag vagy lelkileg félig képzett vagy félrenevelt papok kerülnek ki. Szolgálatát mindig úgy teljesítette, hogy azzal segítse az egyház jövőjét. Mindig a kispapok rendelkezésére állt, bármennyi időt képes volt lelki beszélgetésekre fordítani. Példakép lett, mert nem akart az lenni. Megszeretette a szertartásokat, az imádságokat, mert semmit sem erőltetett. Miklós atya túlzástól és látványosságtól mentes, igazi egyéniség volt, lelki ember és hiteles személyiség – zárta gondolatait Keresztes Szilárd nyugalmazott püspök.

Oláh Miklós élete

Oláh Miklós Nagylétán született 1931. április 1-jén. Nyíregyházán szentelték pappá 1954. június 29-én. Áldozópapi szolgálatát Budapest-Kispesten kezdte segédlelkészként, majd Nagykállón folytatta segédlelkészként, Jánkmajtison parókusként, Budapest-Kispesten szórványlelkészként. A Görögkatolikus Papnevelő Intézet spirituálisa volt, ami mellett a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola teológiai tanáraként is dolgozott. 1988–1995 között Debrecenben volt parókus, majd 1995–2001 között a Görögkatolikus Papnevelő Intézet rektora lett, illetve a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola teológiai tanára. 2001-től Hajdúszoboszlón volt parókus, ahonnan 2011-ben vonult nyugállományba.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye