Egyesületünk már a kezdetektől általában a hónap utolsó péntekén előadásokat szervez, melyen hitélettel kapcsolatos, ismeretterjesztő és tudományos kérdésekben, irodalmi-történelmi, egészségügyi témákban felkért előadók bővítik ismereteinket.

Már második éve úgy döntöttünk, hogy lehetőséget adunk az egyházközségünk tagjainak, az egyesületi tagoknak, hozzátartozóiknak előadást tartani, kiállításokon bemutatkozni. Sok tehetséges ember van közöttünk, akiknek más lehetősége nincs a megnyilatkozásra.  Ezeken a „Helyi értékeink”-et bemutató sorozatunkban szerepeltek többek között: Dr. Ivancsóné Dr. Obbágy Veronika, Dr. Szőke Lajos, dr. Szőke Lajosné, Dr. Nagy Mihály, Dr. Nagyné Gerényi Ágota, Dr. Gőcze Klára, Türk Marianna, Matavovszky Teodóra, Nagy Krisztián, Dr. Szendrei László, ők előadók voltak. Dr. Bágyi Péterné Keresztesné Dr. Pap Ágnes kézimunkáikból,Türk Marianna, Soltész Péter festményeikből volt kiállítás. Hitélettel kapcsolatos előadásokat tartottak: Dr. Ivancsó István, Lipcsák Tamás.

Ezt a hagyományt folytatva, 2018.szeptember 26-án új parókusunkat, Ősz Tibor atyát kértük fel, hogy egy bemutatkozó előadás keretében megismerhesse őt az egyesület. Így került sor a Krisztus Bibliája című előadás megtartására.

 

Koleszár Anna
Jósavárosi Értelmiségi Együttes elnöke