1. Elsőáldozási felkészítő november 10-én (szombaton) 16
órától lesz a közösségi házban.

2. Csütörtökön az esti Szent Liturgia után Bibliaóra lesz.

3. Kedden 17 órától énekkari próba lesz.

4. November 8-án ünnepünk lesz, Szent Mihály és minden
mennyei erőkről emlékezete. A ½ 10-es Szent Liturgiában
Egyházközségünk betegeiért fogunk imádkozni.

5. Ma találkozások vasárnapja van.

6. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola nyílt tanítási napot
tart: 2018. november 14. (szerda) 7:45-10:30 óráig. Mindenkit
szeretettel várnak. Részletek a hirdetőtáblán.

7. Virág László atya a guszevi cigány iskola lelkivezetője
megkért, hogy hirdessem, hogy akinek bármilyen gyermek
ruhája van, amit fel tud ajánlani, azt szívesen fogadják.
A felajánlásokat az egyházközségi irodába vagy a
sekrestyébe kérem leadni. Köszönettel Virág Laci atya
nevében is!