1. Énekkari próba kedden a szokott időben lesz.

2. Bibliaóra csütörtökön nem lesz!!!

3. Pénteken nem lesz Szent Liturgia!!!

4. Elsőáldozási felkészítő szombaton a szokott időben lesz.

5. Az egyházközségi farsangunk február 23-án lesz. Jelentkezni Szabó Jánosnál és Grajczárik Attilánál lehet. A gyermekfarsang másnap, vasárnap lesz délután 15 órától. Kérem, iratkozzanak fel, akik szeretnének részt venni ezen az eseményen. (És várjuk a gyermek farsangra a tombola felajánlásokat is!!!)

6. Az első hramotás szombat február 23-án lesz. Kérem, akik szeretnének elhunytjaikról megemlékezni a szokott módon tegyék be a dobozba az elhunytjaik nevét és a stóladíjat.

7. Húsvétra szeretnénk új ministráns ruhákat varratni és egy böjti színű miseruhára is szükségünk lenne, mert a meglévők már nagyon kopottak. Kérem, aki tudja támogatni ezek megvásárlását, Julikának adják oda felajánlásukat. Előre is köszönjük!