1. Szeretettel kérem a kedves testvérek adományát a parókiaépítésére! Az egyházközség számlaszáma: 11100702-19207047-36000001.
  2. A ránk következő héten, szombaton lesz az Istenszülő elszenderedésének az ünnepe. A liturgikus rend a megszokott módon alakul.
  3. A sekrestyékben megújultak a világító testek. Köszönet azoknak, akik segítettek ezek felszerelésében!
  4. Augusztus 16-án 17. órakor lesz templomunk búcsúünnepe. Délelőtt szertartások nem lesznek! A Szent Liturgia után fogom megszentelni az elkészült ikonokat. Kérek mindenkit, hogy süteménnyel, pogácsával vagy adománnyal segítse a Szent Liturgia utáni agapénkat.
  5. Érsek atya kérésére a következőket hirdetem: „Mivel augusztus 15-e után sem enyhülnek a korlátozások, ezért az augusztus 15-16-ára a tervezett máriapócsi nagybúcsúnkat nem tudjuk a megszokott rend szerint megtartani. Az ilyenkor szokásos imádságokat elvégezzük, de csak korlátozott számban tudjuk fogadni a zarándokokat. Az éjszakai szertartások a templomtérben lesznek, a nappali szertartásokat viszont szabad ég alatt tartjuk. Mindenütt kötelező lesz a szájmaszk használata. Az idős és egészségükben veszélyeztetett híveinket ezúttal inkább az otthon maradásra biztatjuk. Talán remélhetjük, hogy a szeptemberi búcsúnkat már erősebb korlátozások nélkül ünnepelhetjük, erről azonban majd később adunk részletes tájékoztatást.”