Dr. Papp Tibor főhelynök atya volt a Jósavárosi Egyházközség vendége a mai napon mikoris megtörtént a képviselőtestület beiktatása.

Főhelynök atya homíliájában párhuzamot vont a Kenethozó asszonyok evangéliumi története és az új képviselőtestület hivatása között.

Elsők között a hűséget emelte ki, ahogy az asszonyok Krisztus halálában is hűségesek voltak hozzá – mennyire fontos a végsőkig kitartó hűség egy képviselőtestületi tag tulajdonságai között is.

A második megemlített vonás az éberség volt. Az asszonyok hitből fakadó ébeséggel figyeltek Krisztusra, nem csak amikor követték Jézust, hanem akkor is, amikor mint halottnak a végtisztességet meg akarták adni. Kiemelte még, hogy elmaradt tetteinket soha nem késő szolgálattá váltani.

És mivel az evangéliumi történet Arimateai József és Nikodémus szolgáltáról is szól, főhelynök atya kiemelte az ő bátorságukat. A képviselőtestületnek is bátornak kell lennie, nem kell félniük, hogy ki fogja elhengeríteni a követ a sír ajtajából. Bízni kell az Isten erejében, mint ahogyan abban ez az egyházközség mindigis bízott, hogy a nagy tervei megvalósításában az Isten mindig támogatni fogja ezt a közösséget.

Köszönjük helynök atyának a bátorítást és a testület megáldását. Az új testület tagjainak fogadalmára pedig Isten áldását kérjük.